Izdavaštvo

Razna izdanja JIMOd 1971. godine Muzej objavljuje perodičnu stručnu i naučnu publikaciju “Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja”. Do 2003. godine objavljeno je 8 brojeva Zbornika, a na 9. broju se upravo radi. Na temu Drugog svetskog rata, Muzej je objavio dve posebne monografije: “Sećanje Jevreja na logor Jasenovac”, Beograd 1972. godine, i “Jevreji Jugoslavije 1941- 1945, žrtve genocida i učesnici NORa”, dr Jaša Romano, Beograd 1980. godine. Uz sve, naročito studijske izložbe Jevrejskog istorijskog muzeja, (izložbe tekstila, knjiga, novina, prazničnih običaja, običaja životnog ciklusa, omladinskih društava, itd.) objavljivani su katalozi, monografije, i do sada, dva CD-a.
Na temu kulture sefardskih Jevreja objavljena publikacija “Sefardi u južnoslovenskim zemljama”, Beograd 1992. godine i dve knjige sefardskih poslovica . U toku je rad na ediciji “Mi smo preživeli … Jevreji o Holokaustu”. Od 2001. do 2005. objavljene su tri knjige na srpskom jeziku. Godine 2005. i 2006. prve dve knjige su prevedene i objavljene na engleskom jeziku. U toku je priprema četvrte knjige na srpskom, i prevod treće na engleski jezik.

Top