Pravilnik o korišćenju arhivske građe u JIM

JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ

PRAVILNIK O KORIŠĆENjU ARHIVSKE GRAĐE

Arhiv JIM otvoren je za istraživače utorkom i sredom, od 9 do 14 sati.

Ulazna vrata u deo zgrade u kojoj je JIM, odnosno JIM Arhiv, otvara isključivo lice zaduženo za obezbeđenje u prizemlju zgrade. Svaki istraživač koji dolazi u JIM Arhiv mora da ostavi važeću ličnu kartu ili pasoš licu zaduženom za obezbeđenje.

Jedan dan pre dolaska, svaki istraživač mora da se javi stručnom licu JIM, meilom (muzej@eunet.rs ; jevrejskimuzej.beograd@gmail.com) i da dâ osnovnu informaciju o sebi i o tome koju građu želi da istražuje, tj. kakvom temom se bavi. Razlog je praktične prirode (često se dešava da istraživač želi da koristi građu koju JIM Arhiv uopšte nema).

Broj istraživača je ograničen na četiri (4) osobe dnevno.

Svaki istraživač popunjava interni JIM obrazac koji služi za evidenciju i koji je sastavni deo ovog Pravilnika.

Pošto JIM Arhiv ima tematsku podelu dokumenata, pri čemu se neke teme dalje dele na više užih tematskih jedinica, dok neke čine tematsku celinu – shodno situaciji svaki istraživač može da dobije jednu arhivsku kutiju, odnosno jednu po jednu užu tematsku jedinicu.

Istraživač istražuje u arhivskoj sobi (centralnoj kancelariji JIM) i sa sobom može da ima lap-top, skener, i/ili digitalni foto-aparat koji kotisti bez blica, grafitnu olovku i hartiju. JIM ne pruža nikakve tehničke usluge (kopiranje, skeniranje).

Istraživač skenira / snima samo ona dokumenta koja će objaviti u svom radu.

Sve torbe/tašne/rančeve i sl. istraživači ostavljaju na mestu koje im stručno lice JIM pokaže.

Zabranjeno je iznošenje ili pozajmljivanje arhivskih dokumenata i fotografija.

Zabranjeno je pri istraživanju koristiti bilo šta što može fizički da ošteti dokumenat ili fotografiju – hranu, piće, žvakaće gume, oštre predmete, lepkove, korektore, mastilo, markere, flomastere, nalepnice, kao i stavljanje svojih papira preko dokumenata dok se prave beleške.

Zabranjeno je označavanje ili pisanje po dokumentu. Ako je potrebno da se određena dokumenta označe zbog budućih poslova, obratiti se stručnom licu JIM za pomoć.

Zabranjeno je menjati redosled dokumenata/fotografija u kutiji ili fascikli,
ili vršiti bilo kakve izmene – razvezivanje, razdvajanje, savijanje.

Pri odlasku, istraživač dobija od stručnog lica JIM papirić na kojem je navedeno njegovo ime i vreme izlaska iz JIM Arhiva.

Istraživač – korisnik arhivske građe koji ne poštuje navedene obaveze može biti udaljen, čak i trajno ako upravnik JIM proceni da je to potrebno.

Predsednik Muzejske komisije
Radmila Petrović

Predsednik Saveza JOSrbije
Dr Ruben Fuks

Top